India

Ungdom i Oppdrags kvinnearbeid i Nord-India ble startet i 2005. Kvinner i Nettverk støtter kvinnearbeidet direkte, og er i stor grad med på å finansiere den årlige kvinnekonferansen. Vi støtter også et UiO-team sør i Delhi, som jobber i tre ulike slumområder hvor de blant annet driver skoler, barnehage,  medisinsk klinikk, hjelpearbeid og husmenigheter. Kvinner i Nettverk står bak en fadderordning hvor man får muligheten til å sponse en indisk kvinne med 200 kr i måneden. I tillegg samarbeider vi med HillCraft, som er et hjelpeprosjekt for vanskeligstilte kvinner i Himalaya.

Ukraina

Saviours Home er en frivillig, veldedig organisasjon og menighet i Kiev som Kvinner i Nettverk støtter. Lora og Valery Pavlenko har grunnlagt og driver organisasjonen, godt hjulpet av sin datter, frivillige assistenter og flere av ungdommene i Grace Church. Saviors Home har flere målsettinger. De gir materiell og åndelig hjelp til foreldreløse, invalide og hjemløse barn og rehabiliterer gatebarn. Dette gjør de blant annet gjennom å heve utdannelsen til barna. Organisasjonen ønsker å lære barna om Jesus og la dem bli kjent med det kristne livet gjennom organisasjonens arbeid.

Mosambik

Kvinner i Nettverk er partnere med IRIS Ministries, grunnlagt av Heidi Baker. Arbeidet har base i Pemba og består av forskjellige arbeidsoppgaver, som skoler, matutdeling, medisinsk klinikk, forkynnelse, oppsøkende arbeid blant fattige, og mye mer. Kvinner i Nettverk har en fadderbarnordning. Denne startet i 2009. Som fadder får man være med på å hjelpe de fattigste med mat, skolegang, skolesaker og klær.  Babyhuset er et barnehjem hvor barn under fire år har tilsyn døgnet rundt. Barna er funnet på gata, i skogen eller andre steder. Noen av barna har spesielle behov. Fadderordningen støtter ikke individuelle barn i Babyhuset, men selve driften av barnehjemmet. Det innebærer mat til barna, lønn til dem som jobber der, klær, utstyr og andre ting de trenger. Kvinner i Nettverk har også arrangert kvinnekonferanser i Pemba, og da dekker vi utgiftene for konferansen, samt reise og mat for alle kvinnene som kommer. Link til fadderbarnordningen: https://sponsorship.stopfortheone.org/frontend/login/1/6 

Bangladesh

Kvinner i Nettverk støtter 16 «bibelkvinner» fra Bangladesh. Det er organisasjonen WPW (Women’s Prayer Work) som driver dette arbeidet. Annlaug Jonskås, som har vært misjonær i Bangladesh gjennom mange år, er kontakten vår inn i dette arbeidet. Bibelkvinner er kvinner som reiser til ulike steder og forkynner Guds ord. De har et spesielt fokus på bønn. Dette er kvinner som lever radikalt for Jesus og bringer lys i mørket. Nepal Love Nepal er Jenter i Nettverks misjonsprosjekt. Love Nepal ble startet i 2009 av et ektepar i Sverige. Organisasjonen redder jenter ut av sexhandel. Love Nepal har i dag ni hjem der jentene kan bo, og en skole. 700 jenter og unge kvinner mottar hjelp. Jentene får et hjem med trygghet og masse kjærlighet.

Misjonsprosjekt i Tasiilaq, Øst-Grønland

Siden 2005 har et internasjonalt team, hovedsakelig bestående av kvinner, reist til Tasiilaq, Øst-Grønlands hovedstad. Arbeids- ledigheten er stor blant grønlenderne, og misbruket av alkohol er høyt. Mange barn lider på grunn av vold og manglende omsorg. Selvmordsraten på Grønland er veldig høy.
Mange har tatt imot Jesus gjennom disse årene, men det har vært utfordrende å følge dem opp, da det ikke har vært en lokal menighet å samarbeide med. Dette har endret seg etter at en kristen, øst-grønlandsk familie flyttet hjem og ble en bærende faktor i den lille menigheten som vokser frem. Drømmen om å kjøpe et hus som kan fungere som misjonshus, er nå også i ferd med å gå i oppfyllelse. Kvinner i Nettverk har vært en viktig bidragsyter til dette.

Nettverk_KIN

 

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte