Profetisk hilsen til Nordisk kvinnekonferanse 2019 av Hilbert Norheim:

Mitt svar på deres bønn om vekkelse er kallelsen til å søke mitt ansikt som jeg lar hvile over dere i denne tid.
Hvilen ved mitt ansikt er det som forløser nærværet over folket.
Dere har over tid hørt denne påminnelsen om å komme avsides med meg,
Men uro over mange ting har hindret dere i å søke meg.
Som jeg sa til Marta du gjør deg uro med så mange ting, men ett er nødvendig.
Det er ved mine føtter du finner alt det du lengter etter i ditt hjerte.

Stopp opp og prøv å finne ditt hjerte og lytte til hva du dypest inne lengter etter.
Jeg søker en dyp kjærlighets relasjon med hver enkelt av dere.
Det er foran mitt ansikt når blikk møter blikk at mitt nærvær forløses.
Mitt nærvær er det evige livs levende vann som har en himmelsk innflytelse på alt som lever.
Det er fraværet av mitt nærvær som gir mørke tilgang til å binde og holde folket bundet.
Det er fraværet av mitt nærvær som hindrer lyset i å trenge gjennom mørket.

Finn ditt hellige sted, lønnkammeret, der jeg er og der jeg ser og vil lønne deg.
Dette er min forsikring som jeg igjen minner deg om.
Det er mitt nærværs innflytelse som gir vekkelse og beskyttelse for folk og land.
Det er min dype lengsel jeg her gir til kjenne om å møte deg i det skjulte.

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte