Om Oss

Tanken bak

Da vi valgte navnet for vår stiftelse, valgte vi det med omhu… “Kvinner i Nettverk” skulle med tre ord beskrive noe av det som er vårt ønske og vår byrde. Vi ønsket at vi som kvinner skulle få oppleve gleden og inspirasjonen av å møtes med hverandre og møtes med Gud. Vi så for oss kvinne-konferanser, men også nettverksbygging, når vi sto i startfasen av dette arbeidet.Tiden som har gått har bekreftet disse to hoved-aspektene. Nye initiativer har blitt tatt – av kvinner som har blitt inspirert av det de har sett på våre konferanser – eller ved at de på annen måte har opplevd at Gud har kalt dem til å samles som kvinner, lokalt eller regionalt. Disse initiativene har blitt realisert både gjennom enkeltmenigheter og også som mer felleskristne tiltak.

Vi tror at ved å stå i sammen blir vi sterkere, og vi ser for oss mengder av kvinner som møter Jesus og blir gledesspredere i sine hjem, på jobb, i nabolag, i menighet…ja til jordens ender.

Mange som har gått i spissen for weekender og enkeltmøter for kvinner har i løpet av de siste årene gitt uttrykk for en gjenkjennelse av det som Kvinner i Nettverk står for. Vi ønsker å ta disse signalene på alvor – og vi kjenner også at signalene fra Herren går i samme retning… Sammen har vi Guds styrke, men alene så blir kampen tøffere. Derfor ønsker vi å gå videre i utviklingen av nettverksgrupper.

Elin Linde Fagerbakke

Elin Linde Fagerbakke

Leder, Kvinner i nettverk

Dersom dere som leser dette har et ønske om mer informasjon eller et mer formalisert samarbeid mellom deres gruppe/komite og Kvinner i Nettverk, så kan dere skrive til Elin Linde Fagerbakke, elin@kvinnerinettverk.no.

Vi er en fellesskristen stiftelse som har et kall til å formidle vekkelse, frihet og utrustning til kvinner i Norge. Gjennom arrangementer og nettverksbygging vil vi inspirere den enkelte til helhjertet tilbedelse og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil formidle et gudsliv som forvandler menneskeliv – lokalt og globalt

Vi tror

Våre
verdier

Vi møtes

Våre
møtepunkt

Vi gir

Vårt
misjonsarbeid

Elin er grunnlegger

og leder av Kvinner i Nettverk. Hun brenner for fornyelse og vekkelse i Norge og har en smittende tro og en inspirasjonsgave som gjør henne til en ettertraktet forkynner i menigheter og konferanser. Hun bor på Flekkerøy utenfor Kristiansand, er gift og har to døtre.

Min lengsel er at kvinner skal reises opp gjennom et møte med evangeliet og Den Hellige Ånds kraft – for så å leve og tjene

Elin Fagerbakke

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte