Kvinner i Nettverk

India

unnamed (1)

Historien bak Kvinnearbeidet i Nord-India.

UiOs kvinnearbeid i Nord-India ble startet i 2005 og er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i Nord-India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO-kvinner, og siden har arbeidet i vokst jevnt og trutt. Fra den årlige kvinnekonferansen i Delhi i februar, har vi blant annet sett flere regionale kvinnekonferanser vokse fram, mange nye bønnegrupper og lokale nettverksgrupper bli etablert og små hjelpeprosjekter bli startet opp.

I arbeidet har vi kommet opp med følgende beskrivelse av vår visjon:

”Å utruste, trene, tilrettelegge for og forløse kvinner i deres gudgitte gaver, for å se samfunn bli påvirket og forandret til en refleksjon av Kristus gjennom Guds kjærlighet.”

Hvor er vi nå?

Pr. i dag er vi 8 kvinner som sitter i hovedkomiteen, og vi er nå i en prosess med å dele oss opp i 5 geografiske områder i Nord India. Hvert område vil ha sitt eget lederskap og sin egen visjon for å nå ut til kvinner i sitt område. Hvert område kan ha en befolkning på mellom 30 og 100 millioner mennesker, og er av varierende geografisk størrelse.

En del av visjonen vår er å starte opp kvinnearbeid andre steder i Sørøst Asia, og fra høsten 2015 startes det opp et arbeid i Sør India som springer utfra vårt nettverk.

Vi som leder kvinnearbeidet i Nord-India opplever at vi de neste årene skal satse på forskjellige aspekter relatert til menneskehandel. I India blir ca. en halv million barn og opp mot 2 millioner kvinner ofre for menneskehandel hvert år. Noen av våre kvinner er blitt med i beredskapsgrupper og kan på den måten være med å bringe håp til kvinner og barn som er blitt offer for menneskehandel.

Hvordan er KIN involvert?

KIN støtter kvinnearbeidet direkte, og er i stor grad med på å finansiere vår årlige kvinnekonferanse.

KIN støtter et UiO-team i sør av Delhi som jobber i 3 ulike slumområder hvor de blant annet driver skoler, barnehage, medisinsk klinikk, hjelpearbeid og husmenigheter.

KIN står bak en fadderordning hvor man får muligheten til å sponse en indisk kvinne med 250 kr i måneden!

Vi trenger din forbønn!

  • Be om at kvinner i UiO, og andre organisasjoner, helhjertet skal omfavne visjonen for arbeidet blant kvinner i Nord-India.
  • Be om beskyttelse og videre vekst for alle våre små bønne- og nettverksgrupper her i Nord-India.
  • Be om åpne dører for å nå ut til kvinner som ikke kjenner Jesus ennå.
  • Be om at vi skal få være til inspirasjon for andre kvinner i Sørøst- Asia.
  • Be om at vi skal få bety en forskjell for menneskehandelen som foregår i India og Sørøst-Asia.

Last ned fadderbrosjyren her