MISJON

INDIA

Vi støtter Ungdom I Oppdrags kvinnearbeid i Nord-India som ble startet i 2005. Arbeidet er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i Nord-India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO-kvinner, og siden har arbeidet i vokst jevnt og trutt. Fra den årlige kvinnekonferansen i Delhi i februar, har vi blant annet sett flere regionale kvinnekonferanser vokse fram, mange nye bønnegrupper og lokale nettverksgrupper bli etablert og små hjelpeprosjekter bli startet opp.

Be for India

  • At kvinner i UiO, og andre organisasjoner, helhjertet skal omfavne visjonen 
  • Beskyttelse og videre vekst for alle våre små bønne- og nettverksgrupper
  • Åpne dører for å nå ut til kvinner som ikke kjenner Jesus ennå
  • At vi skal få være til inspirasjon for andre kvinner i Sørøst- Asia
  • At vi skal bety en forskjell i bekjempelsen av menneskehandelen i India og Sørøst-Asia

Vær med

Bli fadder til en Indisk misjonær. Vi støtter innfødte kvinnelige misjonærer som jobber for UiO i Nord-India. Ved å gi et fast bidrag hver måned letter du den økonomiske situasjonen for både misjonæren og familien hennes. 

Alle misjonsprosjekter

Vi tror

Våre
verdier

Vi møtes

Våre
møtepunkt

Vi gir

Vårt
misjonsarbeid

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte