MISJON

INDIA

Vi støtter Ungdom I Oppdrags kvinnearbeid i Nord-India som ble startet i 2005. Arbeidet er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i Nord-India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO-kvinner, og siden har arbeidet i vokst jevnt og trutt. Fra den årlige kvinnekonferansen i Delhi i februar, har vi blant annet sett flere regionale kvinnekonferanser vokse fram, mange nye bønnegrupper og lokale nettverksgrupper bli etablert og små hjelpeprosjekter bli startet opp.

Be for India

  • At kvinner i UiO, og andre organisasjoner, helhjertet skal omfavne visjonen 
  • Beskyttelse og videre vekst for alle våre små bønne- og nettverksgrupper
  • Åpne dører for å nå ut til kvinner som ikke kjenner Jesus ennå
  • At vi skal få være til inspirasjon for andre kvinner i Sørøst- Asia
  • At vi skal bety en forskjell i bekjempelsen av menneskehandelen i India og Sørøst-Asia

Vær med

Bli fadder til en Indisk misjonær. Vi støtter innfødte kvinnelige misjonærer som jobber for UiO i Nord-India. Ved å gi et fast bidrag hver måned letter du den økonomiske situasjonen for både misjonæren og familien hennes. 

Alle misjonsprosjekter

Vi tror

Våre
verdier

Vi møtes

Våre
møtepunkt

Vi gir

Vårt
misjonsarbeid

Gi en gave