MISJON

SØR-AFRIKA

I Sør-Afrika er vi koblet på Tryphina og Surprise Sithole sin menighet i Nelspruit, Vi har i 3 år bidratt inn i den årlige kvinnekonferansen de arrangerer. I tillegg støtter vi barnehusene de driver utfra menigheten, utdeling av julegaver til barna, m.mer. Vi fikk også gleden av å gi penger til nytt kjøkkenutstyr av ulikt slag og også til renovering av hus som var helt nedslitt. Misjonærene som arbeider med barna hadde et sterkt ønske om å kunne ta barna med på ferie noen dager. Gleden var stor da vi sa vi gjerne ville være med å støtte dem slik at de kunne ta barna med på en liten ferietur!

Be for Sør-Afrika

  • Om åpne kvinnekonferanser og videre vekst
  • Velsign arbeidet til ekteparet Sithole’s menighet til å bringe lys i mørket
  • En stor Jesus i Sør-Afrika

Vær med

Som misjonspartner bidrar du til arbeidet vårt i Sør-Afrika.

Vi tror

Våre
verdier

Vi møtes

Våre
møtepunkt

Vi gir

Vårt
misjonsarbeid

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte