Kvinner i Nettverk

Ukraina

Saviours Homes ungdomsleir sommeren 2014

Det var 60 ungdommer som deltok på Saviours Homes sommerleir dette året. I tillegg til ungdommer hjemmehørende i Kiev-området, deltok også en stor del unge flyktninger fra øst Ukraina. Saviours Home har stiftet bekjentskap med mange barn og unge fra øst den siste tiden, de har kommet vestover i landet for å søke trygghet. De fleste kommer sammen med familien, men etter en stund har de blitt tatt hånd om av humanitære sentre fordi det er vanskelig for de voksne å forsørge dem. Saviours Home har allerede lenge hatt god kontakt med slike sentre, og nå enda mer, når gruppen flyktninger øker.

Lora og Valery har, sammen med sine unge assistenter, planlagt leiren over lang tid. Deres mål er at alle deltakerne skal føle trygghet, kjærlighet og tilhørighet i en vanskelig tid, at de unge skal få en pause fra en tøff hverdag.

Lora forteller at ungdommene ikke var i stand til å smile eller glede seg da de ankom, deres hjerter var så såret og nedbrutte på grunn av det de hadde sett og opplevd. På leiren ble de omgitt av omsorg og oppmerksomhet, de fikk mulighet til å bearbeide sine traumatiske opplevelser og de fikk holde på med helt normale fritidsaktiviteter.

Sammen med sine unge medarbeidere har Lora og Valery forberedt en leir med rikt innhold. De er opptatt av talentutvikling og at ungdommene skal få prøve seg på forskjellige arenaer. Grupper ble organisert innen matlaging, hygiene, engelsk språk, gitarspilling og dekorasjoner. I tillegg fikk de undervisning i selvforsvar og de fikk prøve seg på en militær hinderløype.

Men mest av alt fikk de høre og oppleve seg elsket av Herren, gjennom forkynnelse, undervisning sang og lek.

Litt nytt fra Saviours Home i Kiev:

Under en situasjon som er mer utfordrende enn vanlig fortsetter Saviours Home sitt arbeid.

Denne sommeren startet de et eget arbeid rettet mot barn som har flyktet fra de krigsrammede byene i øst Ukraina. Noen av barna er kommet bort fra foreldrene under ulike omstendigheter, de er traumatisert og de trenger spesiell oppmerksomhet. Noen av disse unge menneskene ble med på sommerleiren, her fikk de ta imot Guds kjærlighet og nye venner. De opplevde det som en rehabilitering. Saviours Home øker sitt fokus på denne gruppen av barn og unge denne høsten og vinteren. Utendørs møter i avsidesliggende områder av kiev og i parker. Her forteller de om Jesus og inviterer mennesker med i fellesskapet. I september har de startet opp grupper for unge mødre til funksjonshemmede barn. De trenger spesiell omsorg nå, for staten har ikke ressurser til sosiale prosjekter. Saviours Home har egen psykolog som har samtaler med disse unge mødrene. Det planlegges en egen internettside som har som mål å samle støtte til disse familiene. Arbeidet i krisesenteret fortsetter, og de har nylig startet opp bibelskole for barn der.

Ungdommene som er aktivt med i arbeidet har alle vært med Lora og Valery til Norge og besøkt kvinnekonferansen. To av de unge guttene som har vært her vil i november bli ordinert som diakoner i menigheten.

Saviours Home har tatt hånd om 4 foreldreløse barn i høst, og de forventer antallet enslige mindreårige flyktninger skal øke. Disse barna har verken hjem, mat eller klær og de bor i kjellere. Barnehjem for barn fra øst begynner å ble organisert. Saviours Home ber Gud vise dem hvordan de kan tjenestegjøre overfor disse barna.

Arbeidet med søndagsgudstjeneste fortsetter, det samme gjør barnas bibelskole og tenåringsfellesskapet som heter Skole for tjenere. De fortsetter å betjene barn med serebral parese og autisme.

Saviours Home takker for Kvinner i Nettverks omsorg, kjærlighet og støtte. De ber oss huske på dem i bønn, at Gud styrker dem.