UiOs kvinnearbeid i nord India ble startet for 5 år siden, og er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i nord India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO kvinner, og siden har arbeidet i nord India vokst jevnt og trutt. Fra den årlige kvinnekonferansen i Delhi har vi sett flere regionale kvinne konferanser vokse fram, mange nye bønnegrupper og lokale nettverksgrupper bli etablert, små hjelpe prosjekter bli startet opp med mer.

Hvor går vi??

Gud ønsker enhet, sannhet og nærhet mellom kvinner i nord India, både blant kristne og ikke kristne. Vi som lederskap har startet med oss selv, og ønsker å være både en profetisk røst og en modell for hva Gud ønsker å gjøre gjennom dette arbeidet. Som arbeid har vi kommet opp med følgende beskrivelse av vår visjon:

”Å utruste, trene, tilrettelegge for og forløse kvinner i deres gudgitte gaver, for å se samfunn bli påvirket og forandret til en refleksjon av Kristus gjennom Guds kjærlighet.”

Vi arrangerer nå hvert år i Februar en 3-4  dagers konferanse, hvor vi samler hovedsaklig kvinner som jobber i UiO nord India. Vi samles til fellesskap, dele erfaringer, undervisning, bønn og lovsang. Kvinnene kommer med stor tørst og forventning til Herren, og vi kan se hvor stor innvirkning den årlige konferansen har på dem og deres familier.

Vi som er i hovedkomiteen trener opp en ledergruppe av kvinner fra forskjellige steder, som fungerer som lokale kontaktpersoner for arbeidet. Deres hovedoppgave er å inspirere de lokale nettverksgruppene, jobbe for enhet blant kvinner og mye mer. De blir gitt opplæring i å lede møter, undervise, planlegge konferanser mm, og det har vært en stor glede for oss å se mange av dem ta ansvar for og omfavne visjonen for kvinnearbeidet i nord India.

1 2010 skal vi holde 3 minikonferanser i sentrale byer i nord India. I Juli holdes konferanser i Kashmir og Varanasi, og i September i Delhi.

I løpet av de neste 2 årene  ønsker vi å starte 10 nye nettverksgrupper, flere mikrofinans prosjekter for å gi trengende kvinner et levebrød, og ikke minst starte barmhjertighetsarbeid rettet mot kvinner og barn.

Så langt vi vet finnes det ikke andre kvinnearbeid i UiO sørøst Asia, og vi ønsker å være med å inspirere og oppmuntre andre til å starte liknende kvinnearbeid over hele denne delen av verden.

Vi trenger din forbønn!

Som nystartet kvinnearbeid står vi overfor mange utfordringer, og vi hadde satt stor pris på om du ville stå sammen med oss i bønn for dette viktige arbeidet i nord India. Nedenfor følger noen bønneemner:

–         Be om visdom og innsikt for Hovedkomiteen som består av Nitu, Victoria, Yoya og Lone, og ledergruppen som er Shashi, Ester, Basanti, Alice og Poonam.

–         Be for våre minikonferanser i Juli og September 2010.

–         Be at kvinner i UiO og andre organisasjoner helhjertet skal omfavne visjonen for arbeidet blant kvinner i nord India.

–         Be om beskyttelse og videre vekst for alle våre små bønne- og nettverksgrupper her i nord India.

–         Be om åpne dører til å nå ut til kvinner som ikke kjenner Jesus ennå.

–         Be om at vi skal få være til inspirasjon for andre kvinner i sørøst Asia.

Takk for at du vil stå med oss i bønn!!

Vennlig hilsen
Lone, Kvinnearbeidet i nord India

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte