Å starte et nytt år gir gode muligheter for refleksjoner. Tanker og takknemlighet for året som har gått. Ønsker og drømmer for det som ligger foran. Kanskje også ny overgivelse til Gud i starten av en ny sesong. «Blanke ark», og alt det der.

Jeg har gått og tenkt på to bibelvers de første dagene i 2024.

Paulus sier i Fil 3,13: Men en ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran.

Det er fint å se seg tilbake, for å kunne gå videre. Mitt 2023 er fullt av gode minner. Gode menneskemøter. Gode opplevelser. Viktige samtaler. Det er også noen opplevelser jeg godt kunne vært foruten. Noen runder med sykdom, en tøff periode på jobb med omorganisering og nedbemanning. Utfordrende relasjoner.

Noen ganger trenger vi å bearbeide noe av det som har vært, før vi er klar til å gå videre. Andre ganger er det de gode minnene, som absolutt kan og bør sees tilbake på. I takknemlighet, og fordi å huske det vi har opplevd tidligere skaper tro for nye bønnesvar.

Israelsfolket hadde en god vane her. Når de stod foran utfordringer, ba de ofte til Gud i fellesskap, og minnet Gud og hverandre på hva Han hadde gjort for dem tidligere. Det skapte noe i dem, en tro for at Han kunne gjøre det igjen. Så se for all del tilbake, det kan være viktig for fortsettelsen!

Men så er det viktig å se framover. Strekke oss etter det som ligger foran. Det Gud har for oss i det nye året. Nye opplevelser og menneskemøter. Nye spennende utfordringer. Nye møter med Gud.

Hva drømmer du om for 2024? Hva ønsker du at Gud skal gjøre med deg? Hva ønsker du å komme mer inn i? Hva har Gud lagt på ditt hjerte som du ønsker å se mer av framover? Våg å strekke deg etter det!

Det andre bibelverset jeg har tenkt på er Jeremia 29, 11. En av mine mange favoritter.

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

I en engelsk oversettelse står det «tanker og planer». Det er fint å vite at Gud både tenker på meg og har planer for meg. Gode planer. Selv om ting kan skje som ikke er i tråd med Hans gode planer. Vi vet jo også at Han er den som både kan endre situasjoner, og den som går med oss gjennom alt, også de gangene det ikke ser ut som Han gjør noe med de situasjonene vi møter på. For en trygghet det er å legge livet og alt det innebærer i Hans hender! Han som har bare gode tanker og planer for meg og for hver av oss.

Det løfter perspektivet, i starten av et nytt år!

Hva JEG drømmer om for 2024?

Jeg drømmer om å koble enda mer på Gud i min hverdag. Gå dypere og lenger med Ham. gjøre mer av det jeg vet Han har kalt meg til. Jeg drømmer om å få se mennesker møte Jesus for første gang og for ´nte gang. Jeg drømmer om å få bety en liten forskjell i noens liv i min hverdag. Og noen flere ting som kan få være mellom Gud og meg 

Godt nytt år!

– Ingfrid Mundal, Bodø 10/01-24

Photo by Danil Aksenov on Unsplash.com

Hva drømmer du om for 2024? Hva ønsker du at Gud skal gjøre med deg? Hva ønsker du å komme mer inn i?

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte