Vi står foran en ny høst og håpet om at denne «koronatiden» går mot slutten vokser hos mange av oss. Vi kan nå begynne å være med på alle de tingene som før ga oss energi, glede og annerkjennelse. Behovet og lengselen etter å både være og gjøre noe for hverandre og for Gud gir oss inspirasjon til å gå i gang. Hva med den travelheten som før styrte livene våre, vil vi tilbake til den?

Du er viktigere enn tjenesten, det er en sannhet som Gud vil at vi skal huske og leve etter. Hans rangering vil alltid være at vi, du og jeg er først og viktigst i forhold til hva vi gjør for Ham.

Vi er relasjonelle skapninger, skapt i Guds bilde, med den hensikt å leve i fellesskap med Gud, slik at de som er i vår nærhet kan se hvem han er. Mange menighetsledere gir uttrykk for en usikkerhet om våre gudstjenester og aktiviteter blir prioritert etter alle disse månedene hvor vi ikke har hatt mulighet til fellesskap.  Jeg tror at mange lengter etter fellesskapet og vil tilbake til sine menigheter, men også at mange ikke ønsker seg tilbake til et så travelt menighetsliv som de hadde tidligere.  Det blir en utfordring å finne den gode balansen. Mangelen på fellesskap har gjort at mange kjenner på at vi trenger små fellesskap, hvor vi kan være nære på hverandre og dele livets opp- og nedturer.

Hva vi trenger og hvordan vi bygger Guds rike i etterkant av «koronatiden» er noe vi alle har mulighet til å gi et bidra til. Du og jeg kan være tydelige på hva vi nå ønsker å prioritere. Vi har nå muligheten til å ikke gå inn i det gamle sporet, men stake opp en ny vei. Vi har mulighet til å bygge små felleskap, be om Guds ledelse og gudommelige ideer. Det er ikke bare en måte å gjøre dette på, men la din lengsel etter fellesskap være en drivkraft til å søke Guds ledelse på hvordan du kan være med.

Ordspr.4,23 Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det.

 

 

– Wenche Egeland, Kr.sand 10/10-21

 

Du er viktigere enn tjenesten, det er en sannhet som Gud vil at vi skal huske og leve etter.

Photo by Miguel Bruna on Unsplash

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte