Dette er et profetisk budskap som ble mottatt på Kvinnekonferansen i november 2008. Vi håper at Gud vil oppmuntre deg og snakke til hjertet ditt mens du leser det.

“Dette er tiden hvor jeg vil vise min herlighet på mitt folk, og jeg lar dere gå foran! Jeg fører dere sammen i denne tid og du skal vite at jeg har behag i at dere samles. Jeg fryder meg og jeg lengter etter å være i sammen med dere for å vise min herlighet og kjærlighet på dere. Jeg mønstrer en fryktløs hær av kvinner i landet som er kalt ved med mitt navn og som har bestemt seg for å vandre fullt og helt med meg.

Vit at de samlingene dere har hatt over år har vært byggesteiner i denne mønstringen. Jeg har gjestet dere og vist dere en vei midt i mørket. Det har vært en tid av renselse, oppreising og karakterbygging, men vit at ut av alt dette reiser jeg nå en ny og uslåelig hær av kvinner i dette landet. Det finnes ingen svik hos dem. De kommer til å holde mine bud og mine lover og min krafts ånd skal overøse dem slik at de blir brannfakler på ethvert sted hvor de bor. Jeg vil lytte til deres bønner og hjelpe dem til deres rett og mitt navn skal forherliges og folket skal glede seg i det gode!”

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte