Løs ham og la ham gå!   Joh.11.44

Mine barn: til frihet har jeg frikjøpt dere, Jeg har ikke gitt dere motløshetens ånd, men kraft og kjærlighet og sindighet.  Gå ut i min frihet i dansen med de glade, la dere ikke igjen legges under trelldommens åk. La meg igjen få fylle dere med frelsens fryd.  Det var derfor jeg gikk den tunge gang opptil Golgatas kors for å sone alle menneskers synd og skam.

La meg igjen fylle deres munn med latter. Gleden i Herren er deres styrke. La dere ikke bekymre for dagen i morgen. Jeg er allerede der og har omsorg for dere.  Jeg vet hva dere trenger og vil løfte byrden av om dere helt og fullt stoler på meg og min allmakt.

Jeg er deres hyrde, jeg er deres forløser. Løft blikket opp til meg og vekk i fra hverdagens kav og mas. Jeg vil fylle din munn med latter og deres tunge med jubel.  La verden se at dere elsker meg og lovpriser meg: For jeg er konge og til meg skal all ære bli gitt. Gi gleden over mitt fullbrakte verk rom i ditt hjerte og ditt beger kommer til å flyte over i lovprisning til meg for jeg har satt dere fullkomment fri.  Deres ansikt trenger ikke lenger rødme av skam, for lyset fra min herlighet fyller deres hjerter.

******

Reis deg i stråleglans. Kvinner stå opp og gå ut i det potensiale jeg har for deg.

Åpne opp dine skjulte kammer. Grip din pensel og mal! Grip din penn og skriv!

Åpne din munn og syng! Åpne din munn og tal! Jeg har gitt deg gaver som er uåpnet. Nå er tiden inne for en åpningsfest.

For jeg vil se dere, mine døtre i full aksjon, levende på alle plan.  Der er ett folk der ute som venter på dere. Der er nære familier, naboer, venner, arbeidskolleger. De venter på dere. Ikke la de vente forgjeves. Reis dere!

******

Herren sier: ja, jeg elsker dette landet med berg og daler, fjord og fjell.  Jeg elsker skaren av kvinner som stiger frem, en blodkjøpt og renset skare som skal forvandle landet og gjøre det til et lovprisningsland for alt folk… mitt navn skal synliggjøres gjennom dere.

******

Profetisk ord fra Linda Bergling på jubileumsfesten:

Herrens Ånd sier: Kvinner i nettverk kommer til å påvirke regionalt, nasjonalt og politisk. Forbered dere, jeg skal salve dere og føre dere frem til de store og dere skal få vitne om meg.

Jeg har plantet ned mye mer i dere, jeg utvider deres indre kart. Mine planer er mye større enn dere kunne se for 20 år siden. Jag etter det og spør meg, jeg vi vise dere det gjennom min Ånd og min kraft, i en større skale. Åpne deres hjerter for det jeg vil gjøre både på Island, Færøyene, Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Profetisk hilsen fra Per Kjetil Farstad lørdag ettermiddags møtet:

“For se, vinteren er forbi, regnet er over og borte. Blomstene kommer nå til syne på jorden. Tiden for å synge er kommet”

Det er en ny blomstringstid i mitt rike over hele jorden. Tiden for å synge er kommet. En ny tid er i emning med et nytt nivå av tilbedelse som vil ha et tilslag av profetisk tilbedelse, og som vil åpne for Min herlighet på en spesiell måte. Turtelduenes kurring høres i landet. Det kommer en ny større profetisk åpenbaring blant folket om hvem Jeg er. Kunnskapen om Meg skal oppfylle jorden.

Min Ånd skal dekke jorden som duggen om morgenen.

Min Ånd skal flyte som en elv, som farer avsted og river med seg all urenhet og samtid renser og fyller enhver som vil søke meg. Min Ånd vil falle som regn på tørre plasser. “Stå opp, og kom av sted med Meg.” Gi respons på dette kallet til deg. Mitt folk kjemper med spørsmål om å prioritere, en prioritering som gir mindre aktivitet i mitt rike og mer intimitet med meg.

 Jeg ønsker å åpenbarer meg, Jeg står utenfor døren til deg som er midt i dine aktiviteterer og banker på. “For se, Jeg står ved ditt hjertes dør og banker; om du hører Min røst og åpner, vil Jeg komme inn og holde måltid med Deg og du med Meg.” Det er en pris for å entre Inn til det høyeste og beste. Men om du kommer avsides vil jeg holde måltid med deg. Og hvilket måltid jeg vil gi deg!

 Jeg vil løfte  deg høyere i tiden som kommer, løfte deg inn i er sterkere fellesskap med meg og forsterke din identitet og integritet. For du er skapt på underfullt vis og mine planer for deg er unike, gode og står for alltid fast.

Stå derfor opp, og kom av sted: Stå opp, min kjæreste, min skjønne, og kom av sted! Løft din røst i lovprisning og tilbedelse til meg”.

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte