Vi har jobber med mange barn og unge som kommer fra problemfylte familier. I tillegg fortsetter vi med å besøke barnehjem. Vi ber for de foreldreløse barna, ett av barnehjemmene er lagt ned fordi alle barna ble adoptert.

Gud bruker vår tjeneste til å utføre mirakler. Vi har nå arbeid også for kvinner og unge familier. Kvinnene kan få hjelp med spørsmål de har og bønnestøtte. Flere av de unge kvinnene har barn, våre ungdommer besøker disse familiene og hjelper dem i huset, og har med seg klær og mat.

Den 1. august ble vi partnere i et mor og barn senter hvor tenåringsmødre ned til 14 år bor. Senteret gir husrom, juridisk og psykologisk hjelp. Det er personer fra vår kirke som jobber på senteret og som er frivillige der.

Kirka vår er ung, men Gud har fylt oss med nåde og kjærlighet. Den hellige ånd berører hvert menneske.

Vi har fått åpenbarning om å være med å løfte opp enhver tjener og å evangelisere nye steder. Mange mennesker har blitt berørt og tatt imot Jesus I hjertet.

Vår kirke opplever en spesiell tid nå, vi trenger bønnestøtte. Vi fikk beskjed om at vi ikke lenger kunne leie et lokale som vi deler med flere andre organisasjoner. Vi trenger lokaler for møter, søndagsskole og disippeltrening for tenåringer. Vi trenger også et eget rom for unge mødre med barna sine.

Takk for tjenesten dere utfører for oss, takk for deres kjærlighet til Gud.

Pastor Valery og Lora

 

Saviours Home ber om forbønn for arbeidet:

1.  Juleprogrammet med gaver til 150 barn.

2 . Innkjøp av en garasje

Arbeidet har nå fem forskjellige små lagringsplasser.

De har funnet en passende garasje på 3 etasjer hvor de i første kan lagre leirutstyr, i andre bilen og annet teknisk utstyr, i tredje musikkutstyr, teaterutstyr, kirkeutstyr og øvingsplass for drama/dukketeater. Eieren venter på svar, garasjen koster 15.000 USD.

3.  Fortsett å be om bygging av kristent senter på tomten vi har kjøpt. Vi fikk en åpenbaring om å ta i mot barn fra barnehjem og vanskeligstilte familier på senteret i helgene. Vi er offisielt verge for noen av barna fra barnehjemmene, og på senteret kan de møte familier som vil adoptere dem.

4.  Vi ønsker å kjøpe et lokale i Kiev som vi kan bruke til kirke.

 

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte