Visste du at Kristi himmelfartsdag ble feiret lenge før de begynte å feire Jesu fødsel? Denne dagen ble sett på som et viktig vendepunkt i fortellingen om Jesus som Guds Sønn. Hvordan er det med oss og feiring i dag? For de fleste av oss er det kanskje bare en kjærkommen fridag? Vi vet hva dagen står for, men gjør ikke alltid så mye ut av det. Jeg har lyst å slå et slag for å ta opp igjen denne feiringen, som kirker og enkeltpersoner.

Vi kan lese om det som skjedde blant annet i Lukas 24. Jesus står og velsigner dem, når de plutselig får se at Han begynner å stige oppover. Sveve oppover mot himmelen. Om det skjer sakte eller fort, vet vi ikke, men på et eller annet tidspunkt blir Han i alle fall borte i skyene. Hva skjer så?

Det vennene Hans ikke ser: Jesus setter seg ved Guds høyre hånd. Det forteller Markus oss (Mark 16, 19) At Han setter seg, markerer at oppdraget er fullført. Han har gjort det Han kom for! Han er hjemme igjen etter sitt «utenlandsoppdrag». Han er forenet med Far og Den hellige ånd. Treenigheten er endelig sammen igjen. Jeg tror det må ha vært fest i himmelen denne dagen!

For de som står igjen nede på bakken, skjer det en spontan reaksjon: de faller på kne i tilbedelse. De er ikke triste over at Jesus er borte. De skjønner at dette ikke er slutten. Det er begynnelsen på noe helt nytt som de enda ikke vet hva er. De drar tilbake til Jerusalem i stor glede og i forventning for det Jesus har sagt skal komme!

Vi har all grunn til å feire denne dagen.

Det at Jesus dro hjem, åpnet for mye mer enn de hadde sett så langt! Selv etter oppstandelsen, hadde Jesus sine menneskelige begrensninger. Han kunne bare være på et sted om gangen. Han spiste maten de ga Ham. Men når Han drar hjem, får Han tilbake alt Han ga avkall på ca 33 år tidligere. Han går ut av vår tid, ut av begrensningene. Og heretter er Han ikke lenger synlig blant dem. Men Gud har aldri vært så nær menneskene som etter denne dagen.

Edin Løvås kalte Kristi himmelfartsdag den mest forsømte kristne høytiden. La oss ta den tilbake! La oss, som disiplene denne dagen, i tilbedelse og stor glede feire Jesus som den han virkelig er: sann Gud, som sitter på tronen i himmelen og samtidig er allesteds nærværende. Han er hjemme – og Han er til stede her og nå i våre liv. Overalt, alltid.

Hvordan skal DU feire i år?

– Ingfrid Mundal, Bodø 7/5-24

Foto: Sam Schooler on Unsplash

La oss ta den tilbake! La oss som disiplene feire Jesus som den Han virkelig er

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte