Utenforskap snakkes det mye om for tiden. Vi er så mye innenfor våre egne vegger at alt og alle blir utenfor. Vi føler at vi er utenfor alt som skjer, selv om det ikke skjer så mye. Til og med de av oss som får energi av å være alene, kjenner at nå er den kvoten full og lengter etter fellesskap. Mange sliter med ensomhet og med å forholde seg til vanskelige følelser og tanker. Så viktig det er da å bruke noe av den kunnskapen en har lest om hva som er godt for å holde motet oppe og for å mate seg med de sunne tankene. En bok jeg ofte leser litt i fra, har noen gode linjer om dette, slik som «Det er ikke alltid det jeg føler som ødelegger meg, men det jeg tenker om det jeg føler.  Det er alltid mange ulike måter å tenke på når jeg føler noe bestemt. Og jeg kan velge hvilken!»  Tankene våre er mat for følelsene og derfor er det viktig å vite at vi kan ta våre tanker til fange, som det står i Bibelen. Vi kan endre tankene våre. Det å speile seg i det som bringer håp og liv, kan være avgjørende når dagene er dårlige. Jeg har latt noen tanker fra en andakt jeg leste for noen uker siden, gå dypt i meg. Et av navnene på Jesus, Guds sønn er Immanuel. Det navnet kom som en profeti flere hundre år før Jesus ble født (Jes.7,14). På grunnteksten betyr navnet: Gud med oss det er ikke bare et navn, men en erklæring, en realitet! Hele Jesu liv uttrykte denne sannheten. «Gud med oss» i alle ting, i stormen, i gleden, i dårlige dager og i gode dager – i alle slags dager! Om vi føler oss alene og lengter etter å kunne være i fellesskap med flere, så må vi minne oss selv på at «Gud med oss» er Han som bor i oss. Det er en sannhet som vi må speile oss i hver dag. Vi som er Guds barn har fått det privilegium å ha Den Hellige Ånd i oss, det gjør at vi er aldri alene. Visst trenger vi hverandre og vi må hjelpe hverandre med å holde motet oppe, men grunnen vi står på er «Gud med oss». La salme 27 fylle dine tanker med håp i dag.

– Wenche Egeland, Kr.sand 17/2-21

 

Det avgjørende er ikke hva jeg føler, men hva jeg tenker om det jeg føler.

Photo by Tim Marshall on Unsplash

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte