Da læreren i 7. klasse spurte Elise Vistnes hva hun ville bli når hun ble stor, fikk hun ikke det svaret hun forventet. Elise husker godt at hun med stor overbevisning fortalte at hun ikke visste konkret hva hun ville bli, men at hun ville bety en forskjell.

Tekst: Heidi Gellein
Foto: Heidi Jakobsen

Elise har fortsatt det samme ønsket som da hun var yngre.
– Helt siden jeg var liten har jeg hatt en uforklarlig drøm, en lengsel etter å forandre verden. Det er fremdeles vanskelig å sette fingeren på hva det er helt konkret jeg vil bli når jeg blir «stor». Men den samme overbevisningen ligger fortsatt dypt inne i meg et sted: At jeg vil bety en forskjell.

I Gud er det mulig
Elise har blitt 26 år, og bor i Stavanger. Hun studerer og jobber som lærervikar. Hun er også en av lederne i Jenter i Nettverk. Elise er frimodig, modig, tar sjanser, hun leder møter for 2000 damer og jenter, forkynner og er opptatt av å møte den enkelte. Hun er en av dem som våger å drømme stort.
– Drømmene mine gjør det spennende å leve! Det gir meg glede å tenke på dem. Jeg ønsker å se mennesker bli utrustet til den de er, i ånd, sjel og kropp. Hele og frie i Gud til å leve ut sitt fulle potensiale. Elsket, frie og utrustet til livet her på jord. Det er store mål, men i Gud er det mulig. Det har jeg sett, opplevd og erfart.

Små, enkle handlinger i hverdagen
Elise forteller at hun har sett hvordan store drømmer kan bli virkelige gjennom små, enkle handlinger. Som den drømmen hun nevner over.
– Jeg blir overrasket over hvordan mange reagerer hvis jeg forteller dem hva jeg ser i dem. Ofte er det noe vi kan ta for gitt at de vet om seg selv. Det kan være små ting for oss, men den som blir møtt slik, blir ofte rørt, og mange begynner å grine. Det er noe utrustende og forløsende i å bli bekreftet og sett. Det er en vei til kjærlighet og frihet. Vi trenger å skjønne hvor flotte vi er akkurat som vi er, og slutte å sammenligne oss med andre.

Gud gir drømmer
Elise har mange tanker om Gud og det at han gir oss drømmer.
– Jeg tenker det er en naturlig del av relasjonen med Gud. Han gir meg tanker og drømmer om framtiden for å føre meg nærmere ham, og for at han kan hjelpe meg å bli mer meg selv. Det er ikke alltid jeg ser hvordan jeg best kan bruke de gavene som er i meg, men jeg opplever at de drømmene jeg får fra Gud, tar meg i den retningen hvor jeg kan være mer meg selv. Det er ikke alltid drømmene kommer til live. Noen ganger endrer en drøm seg i prosessen, fordi jeg er i en prosess. Det er også det trygge med Gud, han gir ikke mer enn jeg klarer å takle. Jeg tror virkelig, og opplever å ha erfart, at Gud er god, og at han vil meg bare godt. Da er det trygt å gå for drømmene som Gud gir meg. Det kan likevel være skummelt, og ofte må jeg ta en sjanse. Det er som å gå på vannet; jeg vet ikke om det vil gå.
Som da hun første gangen skulle lede et møte på Kvinner i Nettverks nordiske konferanse og stå foran over 2000 jenter og damer.
– Da var jeg redd, og det var et sjokk å høre min egen stemme i mikrofonen. Alt jeg sa virket så teit. Men jeg gjorde det igjen neste år. Hver gang jeg gikk opp trappa til scenen, opplevde jeg det mindre skummelt.

Drømmer gir retning
Det er et sitat som sier: «Drøm så stort at bare Gud kan oppfylle det». Elise er et eksempel på dette. Men hvordan gjør hun dette i hverdagen? Hva gjør drømmene hennes med måten hun lever på?
– Jeg prøver å ta valgene for livet mitt ut fra hva som er riktig for meg, ikke ut fra forventninger eller status andre har satt. Drømmene mine gir meg retning. Et eksempel: Hvis jeg har en drøm om å bli operasanger, kan jeg ikke bruke all tiden min på å spille sjakk. Da må jeg ta valg som gjør meg bedre til å synge – ta sangtimer, være i et operamiljø osv. Når drømmen min er å se folk i frihet, er mange av valgene mine preget av å være omringet av folk som kan hjelpe meg til å bli mer fri. Om jeg vil ha gode og åpne relasjoner i mitt liv, må jeg være ærlig og sårbar selv. Når jeg vil se flere mirakler i hverdagen, må jeg be om dem. Vil jeg se helbredelser, må jeg tørre å be for syke. Jeg trekkes også mot dem som deler mine drømmer. Når jeg vil forandre verden og gjøre en forskjell, trekkes jeg mot andre som har de samme ønskene.

Å møte utfordringer
Å drømme stort kan ikke bare være lett. Å våge å gå for drømmer vil vel alltid gi utfordringer, selv om drømmen er fra Gud. Elise har opplevd vanskelige og utfordrende situasjoner og har stilt seg selv spørsmålet: Hvordan kan Gud løse dette? Hun har vært fortvilet, motløs og oppgitt. Men hun har ikke gitt opp. Hvordan klarer hun det?
– Noen ganger er det vanskelig å skjønne hvordan drømmer kan bli virkelige. Da pleier jeg å minne meg selv på hvem jeg er, hvem Gud har skapt meg til å være. Uansett hva livet vil bringe, tror jeg det blir lettere om jeg er trygg på meg selv. Daglig vurderer jeg tankene som kommer i hodet mitt, og plukker vekk dem som ikke bygger meg opp. Det kommer mange dumme tanker i løpet av en dag. Det kan være travelt noen ganger. Når jeg er sliten, er det vanskeligere å holde fast på det som er sant.

Det er mulig å drømme stort
Elise er et eksempel på at å drømme stort får konsekvenser for livet hun lever, for tankene hun tenker, for menneskene hun omgir seg med, for hverdagen. Hun er en inspirasjon, for hun viser at det er mulig å drømme stort. Hun viser at å drømme stort gir praktiske utslag i livet, og at det er mulig – hvis en begynner med seg selv. Og med Gud.
Til slutt lurer jeg på om hun har noe å si til andre som bærer på drømmer. Svaret kommer kontant:
– Ingenting er umulig for Gud. Søk først hans rike, så kommer alt det andre i tillegg. Omring deg med et fellesskap, en kristen familie som drømmer om det samme. Det er mye lettere å gå for ting i Guds rike når en går sammen. Ingen kan være sterke hele tiden. I et fellesskap bør det være trygt å vise sårbarhet og styrke.

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte