Kvinner i Nettverk er 25 år denne høsten. Da passer det med en prat med hun som startet det hele: Elin Linde Fagerbakke.

– Det hele begynte med en brann jeg fikk i hjertet da jeg var 17 år. Jeg fikk en fornyelse. Møtet med Jesus gav et ønsket om at flere skulle få oppleve det samme. 

 

GUD LOT DET SKJE

Det var en tid hvor vi så mange bli møtt av Jesus på en sterk måte. Mange ble frelst på gatene og i fengslene, mennesker i ulike aldre strømmet til Shalam i Kristiansand, der det hele begynte. Elin var blitt 25 år. Reisen, som for Elin Fagerbakke ble et eventyr basert på Guds ledelse og visjon, begynte for 25 år siden.

Drivkraften var en brann etter å bety noe for andre. Jeg jobbet på Shalam i denne perioden, der det var mange tilbud for rusmisbrukere. Vi hadde kafe, bibelgrupper og gode samtaler, mimrer Elin. Elin forteller videre om begynnelsen på eventyret som i år feirer sitt 25- års jubileum: – Vi var en gjeng på fem-seks stykker som bestemte oss for å ta med jenter og damer på tur. Det var mange som hadde behov for dette, og responsen på turen var god. 70 damer ble med første gang.

En av de andre damene var Gunhild Ottestad Hansen. Sammen med henne opplevde Elin å se drømmen om at jenter skulle bli forløst og gå ut i liv og tjeneste, bli virkelig. – Det ble en veldig sterk helg. Gud møtte damene som kom, forteller Elin. Flere ville ta del i det som skjedde, og neste samling ble flyttet til Kristiansand, der de samlet en enda større gjeng med kvinner fra fredag til søndag. Allerede den gangen kom det jenter og kvinner i alle aldre, og mange ble sterkt berørt. Det la seg et gudsnærvær. Alle hadde vitnesbyrd da de kom hjem. Gunhild har vært med helt fra begynnelsen, og i dag leder Elin og Gunhild arbeidet sammen med Wenche Egeland og Gunvor Andresen.

Samtidig med at dette kvinnearbeidet vokste frem, sto Elin også i et annet pionerarbeid, sammen med mannen Geir. De bygget opp Disippel Treningsskolen (DTS) til Ungdom i Oppdrag (UiO) på Sørlandet og etterhvert også senteret Skjærgårdsheimen. I UiO opplevde Elin at ledere hadde tro på henne og så henne, noe som var med å utruste henne i det hun etterhvert skulle gå inn i gjennom Kvinner i Nettverk.

ryktene

HJERTE FOR HVERANDRE

Da ryktene spredte seg om hva som skjedde i Kristiansand, kom folk fra øst og vest, og de måtte finne større lokaler. På denne tiden var det over 300 kvinner på den årlige konferansen. Arbeidet vokste, kvinnene ble møtt av Gud, og etterhvert trengte arbeidet et navn å samle seg under. Navnet ble” Kvinner i Nettverk”.

Noen år var det bare den nasjonale konferansen, men flere hadde fått visjoner fra Gud om å starte opp egne nettverksgrupper rundt i landet. På et møte responderte over 150 damer på dette. – Gud lot det vokse, forteller Elin.

Elin og de andre damene jobbet med å holde kontakt med kvinnene i de lokale gruppene gjennom året. Dette var med å spre ryktene om den årlige storsatsningen, nemlig konferansen: – Vi hadde annonse i avisen, men det var ryktene vi vokste mest på. Kvinnene møtte Gud på disse møtene. Ledergruppa har i flere år reist rundt i regionene, og nå også til de nordiske landene og land utenfor Norden. Det fine er at også kvinnene rundt i de ulike gruppene får hjerte for hverandre. – Det var blant annet kvinner fra nettverksgruppen i Rogaland som fikk på hjerte å finansiere besøket fra Grønland og Island til den regionale samlingen i Honningsvåg for noen år siden, forteller Elin.

Det at arbeidet kun har konsertert seg om kvinner har for Elin vært naturlig helt fra begynnelsen: – Det er gøy og bra å være bare jenter sammen. Det skaper en letthet for å snakke, se hverandre, komme med livet som det er, en åpenhet. Mange damer kom rett fra gata og ble en del av miljøet. Elin tilføyer at hun setter stor pris på mennene som i alle år har vært med å heie på og hjelpe til under konferansene. Mennene har imidlertid fått sitt eget nettverk, Nettverk for Menn, som bygges opp parallelt med Kvinner i Nettverk. De to tjenestene står sammen i respekt og gjensidig støtte.

 

Å HOLDE VISJONEN

Ledergruppas fokus har vært å gjøre det Gud ønsker fra år til år, og Kvinner i Nettverk har hele tiden hatt et eller flere misjonsprosjekt. Elin forteller om en spennende utvikling:
– Vi har aldri tenkt så mye på at vi skal bli store, men vi har en brann etter at så mange som mulig skal få møte Jesus.
Vi er takknemlige for de prosjektene vi har i ulike land, det begeistrer oss! Vi har fått lov til å se at Gud har latt det spire og gro rundt forbi.

Det å holde seg til visjonen er viktig. Kvinner i Nettverk har likevel flere måter å utrykke sin visjon på. Stadig flere misjonsprosjekt, konserter og et magasin, er noen av dem. – Det er viktig å holde seg til det en er kalt til frem til Gud eventuelt sier noe annet, sier Elin.

Veien til Kvinner i Nettverk blir til mens de går, men i Guds ledelse og favør virker det som om livet som nettverkskvinne ikke er så tungt: – Nei, hva som har vært det tyngste, Elin tenker. – Hva har vært tungt egentlig? Jeg synes egentlig ikke det har vært så tungt skjønner du. Det har vært fylt av glede og lyst. Mye jobbing, men det er ikke tungt å jobbe når det er gøy.

 

MOT DET SOM LIGGER FORAN

Kvinner i nettverk er halvveis til 50 år. Elins ønske om et liv i brann og om å være lydhør til hva Gud sier og vil, er bare noen av hennes drømmer og ønsker for veien videre:
– Jeg drømmer om mer av det vi har, men samtidig drømmer jeg om at arbeidet skal strekke hender mer ut mot ufrelste i Norge, Skandinavia og videre ut over det. Jeg drømmer om å gjøre enda mer for de som ikke tror. Mange venter på at vi skal være mer frimodige og dele fra livet med Jesus.

Elin og de andre damene har alltid gitt 100%. Lysten til å være med å se flere jenter forløst ut i liv og tjeneste er stor. De ønsket å se flere få en relasjon til Jesus og gå inn i det Han har for den enkelte. -” Enhver kvinne som finner Kristus, finner seg selv”, er et av mine slagord, sier Elin. – Han er vår beste og sterkeste identitetskilde, tenk vi er skapt i Hans bilde. Han ville oss, og Han vil sende oss!

Elins råd til de som sitter med samme brannen er å tørre.
– En må tro, våge å satse på at visjonen er gitt av Gud, og at Gud ønsker å bruke oss med de gaver og den personlighet Han har gitt oss. Ikke vær redd for å begynne i det små. Det å knytte kontakter til mennesker med samme visjon er viktig, råder Elin.

I det avrundende spørsmålet:” Har du noen gang tenkt på å slutte?”, er svaret ”nei”. Heldigvis.

Tekst & Foto: Anne Signe Øygarden

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte