Til dere som ønsker et minne i fra årets Kvinnekonferanse! Gro har lagt ut sandmaleriene i fra årets konferansen på hjemmesiden, og det er mulig å bestille trykk av dem der! Gå inn på:
http://www.grorykkelid.no/om-gro/sandmaling

Gi en gave