Vi er inne i et nytt år og vi i Jenter i Nettverk er gira og spente på hva dette nye året vil bringe. Den siste tiden har vi opplevd at arbeidet vårt vokser. Flere jenter har blitt involvert og vi har fått muligheten til å nå ut til nye arenaer. Det er så spennende å vandre i Guds plan. Han tar oss alltid til nye høyder, noe som har resultert i at vi har måtte tenke nytt, større og annerledes i samsvar med Han.

I Johannes 15:4 står det: ”Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg”. Jeg har blitt minnet på dette verset mange ganger den siste tiden. Vi er ingenting uten Gud. Vi vil ikke klare å skape noe som er fruktbart om vi ikke blir i Han. Det er lett å bli så gira av det nye som ligger foran oss, at vi glemmer hvor vårt opphav er. Vi må ta blikket vekk fra alt vi skal produsere i tiden fremover, og rette det mot Jesus. Frukten blir bonusen vi får når vi har en relasjon med Han.

Relasjonen vår til Jesus er det viktigste i livet. Ofte undervurderer vi tiden vi har sammen med Han. Det er lett å nedprioritere den, fordi andre ting blir viktigere. Sannheten er det, at jo nærmere og bedre kjent vi blir med opphavsmannen, jo mer spennende vil våre liv bli. Jesus kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet hva vi trenger og hva vi klarer. Han er den som kan ta best vare på oss. Stol fullt og helt på Han, og Han vil ta deg med på en reise du aldri hadde trodd var mulig.

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte