Dato

3.-5. September 2021

Sted

Karalaks leirsted

 

Facebook arrangement

 
 

Velkommen til kvinnekonferanse i Karalaks

Dato: 3. – 5. September 2021

 
PROGRAM
Fredag:
kl. 17.00 Ankomst/registrering
kl. 18.00 Kveldsmat
kl. 19.30 Åpningsmøte
 
 
Lørdag blir det to møter, samt en felles tur med lokal guide
 
 
Søndag:
kl.10.00 Kjærlighetsmåltid
 
 
Det er med stor glede og forventning til Gud at vi igjen inviterer til kvinnekonferanse. Denne gangen har vi valgt Karalaks leirsted som litt sør for Lakselv i naturskjønne omgivelser. Tidspunktet tilsier at naturen fargemessig vil stå i fyr og flamme. La oss komme sammen og erfare Guds kjærlighets ild, så vi også kan reflektere Guds vakre mangfold.
 
 
Taler:
Magritt Brustad er leder og initiativtaker til det mangeårige tverrkirkelige bønnearbeidet i Tromsø. Hun er ofte invitert til å forkynne Guds ord i ulike menigheter og sammenhenger. Hun har et stort hjerte for nord, og tro på det gode Gud gjør, og skal gjøre her. Med en lett og ledig tone formidler Magritt dype og enkle sannheter fra Guds ord.
 
 
Lovsang:
Hanne Eliassen har jobbet over 30 år på UiO på Borgen i Nord-Troms. Hun er med i lokalt, nasjonalt og europeisk bønnearbeid. Hun underviser fra Bibelen og elsker å lovsynge Gud. I 15 år har hun reist til Øst-Grønland som korttidsmisjonær. Med et stort hjerte for Gud, og et rikholdig repertoar, vil Hanne lede oss til sammen å tilbe Jesus.
 
 
Som tid ligere deltar et veilederteam sammen med talerne. Dette er erfarne veiledere og det vil være gode muligheter for forbønn og betjening. Vi øn sker deg hjertelig velkommen
 
 
Vennlig hilsen oss i arrangørkomiteen;
Tone S æverås, Britt I. Hansen og Anita H.Uglem
 
 
 
PÅMELDING:
Det er begrenset med overnattingsplasser på Karalaks.
Vi anbefaler derfor raskt påmelding.
 
 
All påmelding gjøres til:
brittingeborgh@gmail.com
Påmelding er kun gyldig ved betalt konferanseavgift.
 
Betal konferanseavgiften inn på
Kvinner i Nettverk sin konto: 3201.58.94252
Fyll inn: navn, adresse, og hvem påmeldingen gjelder for. Merk påmeldingen med “KARALAKS”.. Dersom du har behov for gluten, og/eller laktosefri mat, må dette opplyses ved påmelding.
 
 
Konferanse inkl. overnatting på rom/hytte og måltider:
Før 29. august: kr 1800,-
Etter 29. august: kr 2000,-
 
 
Konferanse inkl. overnatting på madrass i sovesal og måltider:
Før 29. august 1200,-
Etter 29. august 1400,-
 
 
Det er én pris om du deltar på hele eller deler av konferansen. Bindende påmelding etter 1 august. Dersom det blir fullt på Karalaks, anbefaler vi lokal overnatting. Det vil da bli mulig å kjøpe måltider på Karalaks, dersom det er aktuelt må dette forhåndsbestilles, senest 29. august.
 
 
For informasjon eller spørsmål ring tlf: 48 28 99 94
eller send e-post: brittingeborgh@gmail.com

Du er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en venn!

For facebook arrangement – trykk her

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Ta med deg sengetøy, håndklær, innesko og klær til turen lørdag. Karalaks har en kokk som lager varme måltid til oss.
Alle må ordne til/rydde opp i forbindelse med måltidene samt andre forefallende arbeidsoppgaver. Det blir satt opp en liste over hvem som har ansvar når. Ved hjemreise søndag har den enkelte ansvar for å vaske og rydde etter seg selv, dette gjelder hytten eller rommet du bor på. Alle deltar på vask/rydding av fellesarealer. Det vil bli tatt opp kollekter til Kvinner i Nettverks arbeid/ misjonsprosjekter

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte