Profetisk budskap fra Nasjonal konferanse 2010

Løs ham og la ham gå!   Joh.11.44 Mine barn: til frihet har jeg frikjøpt dere, Jeg har ikke gitt dere motløshetens ånd, men kraft og kjærlighet og sindighet.  Gå ut i min frihet i dansen med de glade, la dere ikke igjen legges under trelldommens åk. La meg igjen få...

UiO’s kvinnearbeid i nord India, 2010

UiOs kvinnearbeid i nord India ble startet for 5 år siden, og er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i nord India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO kvinner, og siden har arbeidet i...
Gi en gave