Kvinner i Nettverk

Oslo

Lederteamet KiN Oslo, fra venstre: Anne Marit Selvaag, Aud Skifjeld, Lisbeth H. Løining og Helen Løining

Lederteamet KiN Oslo, fra venstre: Anne Marit Selvaag, Aud Skifjeld (gikk ut av lederteamet 31.12.2016), Lisbeth H. Løining og Helen Løining (flyttet til Hammerfest 10.01.2017)            01.01.18 kom Kari Tveten Lunde inn i leder-teamet (ikke på bildet).

Kvinner i Nettverks motto: ”Guds kvinner i frihet enhet og mangfold”.
KiNs visjon: ”Vi er en fellesskristen stiftelse som har et kall til å formidle vekkelse, frihet og utrustning til kvinner. Gjennom arrangementer og nettverksbygging vil vi inspirere den enkelte til helhjertet tilbedelse og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil formidle et gudsliv som forvandler menneskeliv – lokalt og globalt”.

Kvinner i Nettverk Oslo startet som en nettverksgruppe av kvinner fra Osloområdet som har vært veiledere under den årlige Nordiske konferansen i Kristiansand. Vi har tidligere hatt to konferanser i Oslo. Nå samles vi en gang i måneden på Høvik misjonssenter.

Vi ønsker å være et tverrkirkelig kristent fellesskap for jenter og kvinner i alle aldre, og ha fokus på Bibel, Bønn, Lovsang og Tilbedelse.

DATOENE FOR SAMLINGENE I KIN OSLO HØSTEN 2018 er klare:

Torsdag 6. september kl. 18:30 – 21:30 Vi lytter til Gud i fellesskapet. Hva har han for oss?

LØRDAG 6. oktober LUNCHMØTE kl. 11:00- 14:00 med forkynnelse av Margareta Magnus, Ungdom i Oppdrag. Hun lever det hun forkynner.

Tirsdag 13. november kl. 18:30 – 21:30 med Merete Hodt, akademilektor ved NLA Oslo, Staffeldsgate.

 Tirsdag 11. desember kl. 18:30 – 21:30 siste samling før jul

 

Adr. Høvik Misjonssenter, Gamle Drammensvei 111, 1363 Høvik. Ta buss nr. 130 (går fra Skøyen stasjon til Sandvika stasjon) til stoppet «Høviksveien». Det er rett «utenfor døra».

 

Høvik Misjonssenter

Kontonr. til KiN Oslo  er: 1208.48.56515

 

Ledergruppa KiN Oslo
oslo@kvinnerinettverk.no