Kvinner i Nettverk

Nordland

 

Velkommen til konferanse i Nordland 4.-6. november

Sted: Bodø, Fredensborgveien 129

”Her er jeg, send meg!” (Jesaja 6:8)

 For 4. år på rad ønsker vi velkommen til Kvinner i Nettverk Nordlands konferanse i Bodø!

Vi ønsker å se kvinner i fylket vårt reise seg og vite hvem vi er i Gud. Med tro på Guds potensiale i våre liv. Gå fri og modig i det kall og de drømmer Han har lagt ned i oss, og bruke de de gaver Han har gitt oss!

Vår villighet til å gå handler veldig lite om oss selv og vår egen dyktighet. Det handler om Guds kall over våre liv og en tro på at Han går med og stadfester sitt ord. På grunn av Ham tør vi si ”Her er jeg, Gud – send meg!”

Hjertelig velkommen til ei helg i Guds frigjørende nærvær!

Hilsen fra komiteen, ved Anniken Solgren, Inger Johanne Hanssen, Iren Tårstad og Ingfrid Mundal

Praktisk informasjon:

Påmelding er kun gyldig ved betalt konferanseavgift til

kontonr: 3201.58.94252.

Merk betaling: konfr.avgift Bodø, og hvem påmeldingen gjelder.

Konferansepriser:

Påmelding senest 25. oktober kr 400,-. Student/honnør: 300,-

Etter 25. oktober: påmelding og betaling ved ankomst,

kr 500,-. Student/honnør: 400,-

Pris enkeltmøter:

Kveldsmøter: 150,-

Lørdag formiddag: 200,- for begge seminarene

Jentemøtet inkl lunsj: 50,-

Søndag: gratis. Kollekt til Kvinner i Nettverks misjonsarbeid.

For informasjon eller spørsmål, kontakt Ingfrid Mundal på mail ingfrid@yahoo.no eller telefon 47329669