Kvinner i Nettverk

Nyheter

Kvinnemøte i Tønsberg 24. Mai

Vårt neste kvinnemøte er onsdag 24. Mai kl 19:00 – på vårt sjarmerende lille Råel bedehus. Heidi Karlsen, som er vår regionsleder for Vestfold, vil dele noen nøkler fra sin vandring med Jesus. Hvor mye det kan koste å gå ut av sin egen komfortsone, men hvilken seier man har i Jesu navn. Det blir lovsang med Synnøve Aas, og god tid til forbønn med damene i vårt flotte veilederteam. Velkommen til alle! Og velsignet uke! 🌞
Fil 3, 7-14
» Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.»

Kommentarer