Kvinner i Nettverk

Konferanse

REGIONAL KVINNEKONFERANSE ROGALAND

Kjøp billetter
  • Dato: 2. mar. 2018
  • Sted: Kvernaland

Hjertelig velkommen til fellesskap og lovsang, og til å bli inspirert og styrket i troen!

Magritt Brustad og Wenche Egeland forkynner og du får høre vitnesbyrd fra hverdagskvinner i “Hverdagsgull”-møtet.

Vi gleder oss over igjen å kunne invitere til “ dekket bord” og håper du kommer!

Beste hilsen fra lederteamet;
Astrid, Gunnen, Lise og Marit Karin

Talere

MAGRITT BRUSTAD
Er bosatt i Tromsø og er mye brukt som forkynner i mange menigheter og kirkesamfunn. Hun har ved flere anledninger talt på ulike arrangementer i regi av Kvinner i nettverk i Norge og i Norden. Hun er medlem av Tromsø Baptistmenighet. Til daglig jobber hun ved Universitetet i Tromsø. Magritt har gjennom mange år vært engasjert i en rekke bønneinitiativ Tromsø og Nord-Norge som hun har et spesielt hjerte for. Hun ønsker gjennom sin forkynnelse å inspirere til livsglad beundring og etterfølgelse av Jesus.

WENCHE EGELAND
Wenche har sittet i lederskapet i Kvinner i Nettverk i 14 år. Hun er med i Nordisk Bønneråd, er aktiv i Filadelfia Kr.sand og jobber til daglig i regnskapsbyrå. Hun brenner for dette med identitet; “At den enkelte kan få være den man er i Guds øyne.” Hun fryder seg når hun kan se kvinner forløst inn i et levende og nært gudsforhold!

Lovsang

Rudi Rossbak Nordbøe m/team

Program

Fredag 2. mars
18.00 Innregistrering
19.30 Møte

Lørdag 3. mars
10.00 Møte
12.00 Lunsj
13.30 Møte «Hverdagsgull» – troserfaringer fra hverdagskvinner
16.30 Middag
18.30 Møte

Konferanselokaler

Frøyland Orstad Kirke
Orstadbakken 33
4355 Kverneland

Konferanseavgift

Deltaker kr. 500,-
Studenter, pensjonister og trygdede kr.300,-
Jenter (<20 år) kr.200,-
Lunch og middag lørdag kr.250,-

Må bestilles innen 23. februar 2018

Informasjon og hjelp ang. påmelding:
Marit Karin Ødegård
Mobil: 472 31 539
Mail: mkodegard@gmail.com

Brosjyre

Last ned her: brosjyre