Kvinner i Nettverk

Misjon

Iris Ministries nyhetsbrev – sommer 2012

God’s work in Africa is building momentum, and like always we are trying to keep up! Travel by Iris Air! Thursday, July 22. It’s been a peaceful flight so far, flying at 10,500 feet westward toward Malawi from Pemba on our first long trip in our new Kodiak. The air[…]

Mosambik – sept. 2011 nyhetsbrev fra Heidi Baker (engelsk)

Our people movement is concentrated in Mozambique, and here we have already seen more of the power of God than we ever dreamed we would in this life. We have received more than we could have asked or thought. But yet Jesus keeps flooding us with more, and there is[…]

Rapport fra Saviours Home i Kiev, november 2010

Lora, Valery og alle ungdommene som var på kvinnekonferansen i Sørlandshallen hilser dere, takker for støtten og for herlige dager! Siden den tid har det vært noen begivenhetsrike måneder for Saviours Home i Kiev.  Lora fikk en henvendelse fra fellesorganisasjonen for de protestantiske kirkene i Kiev med tilbud om å[…]

UiO’s kvinnearbeid i nord India, 2010

UiOs kvinnearbeid i nord India ble startet for 5 år siden, og er bygd på et profetisk ord om at vekkelsen vil komme som en respons på ropene og tårene fra kvinnene i nord India. Vårt første skritt var en liten lederkonferanse for UiO kvinner, og siden har arbeidet i[…]