Kvinner i Nettverk

Om oss

Vi tror at ved å stå i sammen blir vi sterkere, og vi ser for oss mengder av kvinner som møter Jesus og blir gledesspredere i sine hjem, på jobb, i nabolag, i menighet…ja til jordens ender.

Tanken bak

Da vi valgte navnet for vår stiftelse, valgte vi det med omhu… «Kvinner i Nettverk» skulle med tre ord beskrive noe av det som er vårt ønske og vår byrde. Vi ønsket at vi som kvinner skulle få oppleve gleden og inspirasjonen av å møtes med hverandre og møtes med Gud. Vi så for oss kvinne-konferanser, men også nettverksbygging, når vi sto i startfasen av dette arbeidet.Tiden som har gått har bekreftet disse to hoved-aspektene. Nye initiativer har blitt tatt – av kvinner som har blitt inspirert av det de har sett på våre konferanser – eller ved at de på annen måte har opplevd at Gud har kalt dem til å samles som kvinner, lokalt eller regionalt. Disse initiativene har blitt realisert både gjennom enkeltmenigheter og også som mer felleskristne tiltak.

Mange som har gått i spissen for weekender og enkeltmøter for kvinner har i løpet av de siste årene gitt uttrykk for en gjenkjennelse av det som Kvinner i Nettverk står for. Vi ønsker å ta disse signalene på alvor – og vi kjenner også at signalene fra Herren går i samme retning… Sammen har vi Guds styrke, men alene så blir kampen tøffere. Derfor ønsker vi å gå videre i utviklingen av nettverksgrupper.

Vi er en fellesskristen stiftelse som har et kall til å formidle vekkelse, frihet og utrustning til kvinner i Norge. Gjennom arrangementer og nettverksbygging vil vi inspirere den enkelte til helhjertet tilbedelse og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil formidle et gudsliv som forvandler menneskeliv – lokalt og globalt.

I 1990 var vi syv kvinner i Kristiansand som arrangerte den første kvinnekonferansen. Det var da et lokalt arrangement. Vi leide Agderstrand leirsted og samlet 68 deltakere. Helt fra starten opplevde vi hvordan Gud betjente kvinnene som kom. De neste årene fikk vi låne lokalene til Shalam Kontaktsenter i Kristiansand. Antallet kvinner som kom, økte etter som årene gikk, og flere og flere fra ulike steder i landet kom sammen.

For syv år siden bestemte vi oss for å kalle konferansen «Nasjonal Kvinnekonferanse». Vi startet på Quality Hotell, fylte opp lokalene der og flyttet så konferansen til Badmintonhallen i byen. På grunn av stor påmelding var vi igjen på flyttefot, og da til Filadelfia Vennesla.

Fra 2009 har vi arrangert konferansene i Sørlandshallen, og i 2011 gikk vi over fra å være nasjonal kvinnekonferanse til nordisk kvinnekonferanse med 2500 deltakere fra Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Disse årene har vært spennende, og på fantastisk vis har Jesus møtt kvinnene som kommer. Vi har en rekke sterke vitnesbyrd om fornyelse, utrustning, inspirasjon og legedom! Nasjonal Kvinnekonferanse samlet ca. 1100 deltakere i 2003. Vi er begeistret og forventningsfulle til hva som kommer. Vi tror mer enn noen gang, at Gud reiser opp skarer av kvinner som kjenner Han og som brenner i sitt hjerte etter å gjøre Ham kjent. Derfor er det med stor takknemlighet og glede at vi går videre i arbeidet.

Vi ønsker å se mange unge jenter på konferansene. Vi har derfor i år satt opp et eget ungdomsarrangement. Dette er i startfasen, og vi er forventningsfulle til hva dette skal bli.

Dersom dere som leser dette har et ønske om mer informasjon eller et mer formalisert samarbeid mellom deres gruppe/komite og Kvinner i Nettverk, så kan dere skrive til Elin Linde Fagerbakke, elin@kvinnerinettverk.no.