Kvinner i Nettverk

Om oss

Vi tror at ved å stå i sammen blir vi sterkere, og vi ser for oss mengder av kvinner som møter Jesus og blir gledesspredere i sine hjem, på jobb, i nabolag, i menighet…ja til jordens ender.

Tanken bak

Da vi valgte navnet for vår stiftelse, valgte vi det med omhu… «Kvinner i Nettverk» skulle med tre ord beskrive noe av det som er vårt ønske og vår byrde. Vi ønsket at vi som kvinner skulle få oppleve gleden og inspirasjonen av å møtes med hverandre og møtes med Gud. Vi så for oss kvinne-konferanser, men også nettverksbygging, når vi sto i startfasen av dette arbeidet.Tiden som har gått har bekreftet disse to hoved-aspektene. Nye initiativer har blitt tatt – av kvinner som har blitt inspirert av det de har sett på våre konferanser – eller ved at de på annen måte har opplevd at Gud har kalt dem til å samles som kvinner, lokalt eller regionalt. Disse initiativene har blitt realisert både gjennom enkeltmenigheter og også som mer felleskristne tiltak.

Mange som har gått i spissen for weekender og enkeltmøter for kvinner har i løpet av de siste årene gitt uttrykk for en gjenkjennelse av det som Kvinner i Nettverk står for. Vi ønsker å ta disse signalene på alvor – og vi kjenner også at signalene fra Herren går i samme retning… Sammen har vi Guds styrke, men alene så blir kampen tøffere. Derfor ønsker vi å gå videre i utviklingen av nettverksgrupper.

Vi er en fellesskristen stiftelse som har et kall til å formidle vekkelse, frihet og utrustning til kvinner i Norge. Gjennom arrangementer og nettverksbygging vil vi inspirere den enkelte til helhjertet tilbedelse og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil formidle et gudsliv som forvandler menneskeliv – lokalt og globalt.

 

Dersom dere som leser dette har et ønske om mer informasjon eller et mer formalisert samarbeid mellom deres gruppe/komite og Kvinner i Nettverk, så kan dere skrive til Elin Linde Fagerbakke, elin@kvinnerinettverk.no.